Preinscripció i matrícula nou alumnat. Curs 2020 – 2021

 

ATENCIÓ: Data límit per formalitzar la matrícula (preinscrits admesos): divendres 18 de setembre a les 23.59h

Consulta resultat del sorteig i matrícula de persones preinscrites. A partir del dimecres 16 de setembre i fins al divendres 18 de setembre en aquest web.

Us heu preinscrit de C2.1 d’anglès? Llavors heu de matricular-vos via aquest enllaç.

 

Proves de nivell extraordinàries:

23 de setembre a les 10h: anglès

23 de setembre a les 17h: alemany, anglès i francès.

Si no vau fer la prova de nivell a temps i / o no us heu preinscrit, informeu-vos de la matrícula i proves de nivell extraordinàries aquí.

Preinscripció nou alumnat

Tothom que es matricula al mes de setembre es considera nou alumnat, per la qual cosa ha de seguir el següent procediment:

Requisits:

 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos d’anglès.
 • Tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos d’alemany, francès.
 • Preinscripció telemàtica (online) de sol·licituds: de les 00.00h del 31 d’agost a les 15h  del 3 de setembre  de 2020. Enllaç. Atenció!!! Nivell C2.1 preinscripció en un altre enllaç, aquí.
 • Preinscripció presencial de sol·licituds (a la secretaria de l’EOI de Tortosa): 3 de setembre de 2020, fins a les 14 hores.

Podeu fer una única preinscripció per idioma i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. A la preinscripció heu de triar l’EOI de Tortosa com a primera opció.

En fer la preinscripció, heu de triar:

a) Accedir al primer curs de l’idioma que us interessi. No cal fer test de nivell.

b) Accedir a un nivell concret, sempre que pugueu acreditar el vostre nivell assolit amb un dels possibles accessos que us apareixeran a l’aplicatiu. Aquests accessos poden ser:

 • un curs o certificat d’una EOI aprovat. ATENCIÓ!!! Si veniu d’una EOI  de fora de Catalunya, heu d’aportar certificació acadèmica, expedida per la secretaria de l’EOI d’on veniu.
 • una certificació equivalent reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Podeu consultar aquestes certificacions aquí.

A l’aplicatiu, cal especificar el tipus de documentació que presentareu i adjuntar-lo o dur-lo presencialment a l’escola en les dates establertes, per tal de poder continuar amb el procés de preinscripció. A poder ser, adjunteu la documentació escanejada en el moment de fer la preinscripció a l’aplicatiu. Si no us és possible, podeu portar la documentació físicament a l’escola entre el 3 i el 10 de setembre o bé enviar-la per correu electrònic a eoitortosa@xtec.cat. A l’escola validarem aquesta documentació abans que s’obri el termini per formalitzar la matrícula.

c) Fer el test de nivell si no teniu clar quin és el vostre nivell. Heu de triar l’EOI de Tortosa com a primera opció com a centre per realitzar la prova. En el mateix aplicatiu podreu consultar la vostra assignació de dia i hora per fer el test de nivell a partir del 4 de setembre a les 18 hores.

Dates de test de nivell 

Entre el 8 i el 10 de setembre, amb opció de matí i tarda:

 • 8 i 9  de setembre, tots els nivells, tots els idiomes, a les 17 h.
 • 10 de setembre, tots els nivells, tots els idiomes, a les 10 h.

A partir de les 12 h del dia 14 de setembre podreu consultar el nivell que se us ha assignat i escollir grup i horari fins a les 12 h del 16 de setembre. Posteriorment, es farà el sorteig de places que es realitza als serveis centrals del Departament d’Educació a les 13 h del 16 de setembre.

El 16 de setembre de 2020 a partir de les 20 h podreu consultar el  resultat del sorteig d’assignació de places per a la matrícula i fer la matrícula telemàticament.

Matrícula nou alumnat oficial

La matrícula del nou alumnat es realitzarà telemàticament amb el mateix aplicatiu web que heu utilitzat per fer la preinscripció. Si sortiu com a admesos al sorteig d’assignació de places us podeu matricular a partir del 16 de setembre a les 20h i fins a les 23.59 h del 18 de setembre. Podreu escollir grup i horari al mateix aplicatiu.

Places vacants: 

 • Les persones preinscrites d’anglès que quedin en llista d’espera es podran matricular telemàticament els dies 22 i 23 de setembre si hi ha places vacants.
 • Les persones preinscrites d’alemany i francès es podran matricular telemàticament el 22 de setembre.
 • Si no us heu preinscrit, us matriculareu presencialment per ordre d’arribada a partir del 22 de setembre sempre que hi hagi places vacants.

Un cop hagueu triat grup i horari, haureu d’imprimir-vos el full de pagament i fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula a qualsevol terminal de Servicaixa de Caixabank “La Caixa” o bé amb tarja de crèdit online. El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat Pagaments i impostos i introduir els codis que trobareu al rebut de pagament.

En el cas de tenir descompte o bonificació per família nombrosa o discapacitat cal que lliureu la documentació necessària (document original i fotocòpia) a secretaria abans de l’inici de classes. També caldrà que lliureu a secretaria una fotocòpia del DNI i que empleneu el full d’autorització d’ús d’imatge i la declaració responsable relativa a la pandèmia de COVID19. En el cas de menors d’edat, aquests darrers fulls han d’estar signats pels pares o tutors legals.

Aclariments: No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Escolliu bé l’horari, ja que només podem acceptar canvis d’horari si hi ha de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies personals posteriors a la data de matrícula.

Inici del curs: 28 de setembre

 

Taxes oficials per al curs 2020-2021

Nivells B1 i B2

Excepcionalment, a causa de la situació provocada per la pandèmia per al curs 2020-2021 no s’aplica recàrrec de repetició a la segona matrícula (no apte o no presentat) en el mateix nivell i idioma i s’aplica el coeficient de recàrrec d’1,3 en la tercera matrícula. Excepcionalment per al curs 2020-2021 hi ha la possibilitat de fer una quarta matrícula en el mateix nivell i idioma amb prèvia autorització de la direcció del centre. Això s’aplica a l’alumnat que ha obtingut la qualificació de “No apte” o “No presentat” durant el curs 2019-2020.

Preus públics per al curs 2020-2021

 

Excepcionalment, a causa de la situació provocada per la pandèmia per al curs 2020-2021 no s’aplica recàrrec de repetició a la segona matrícula (no apte o no presentat) en el mateix nivell i idioma i s’aplica el coeficient de recàrrec d’1,3 en la tercera matrícula. Excepcionalment per al curs 2020-2021 hi ha la possibilitat de fer una quarta matrícula en el mateix nivell i idioma amb prèvia autorització de la direcció del centre. Això s’aplica a l’alumnat que ha obtingut la qualificació de “No apte” o “No presentat” durant el curs 2019-2020.

Exempcions i bonificacions per a tots els alumnes oficials; 

 1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones que tinguin una discapacitat acreditativa igual o superior al 33%.
 3. Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills/es.
 4. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
 6. Les persones víctimes de violència de gènere.
 7. Les persones menors tutelades o ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. Aquesta condició s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la infància i la Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota possibilita el nivell de prestacions recursos pedagògics i tecnològics a l’aula i el servei d’ús i de préstec de la biblioteca escolar.