NOVA INFORMACIÓ 20 MAIG 2020

Benvolgudes i benvolguts,

A causa de la situació de crisi sanitària que viu el país per la Covid-19, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’escola romandrà tancada fins que acabi l’Estat d’Alarma i el Departament d’Educació ho determini. Fins llavors, l’alumnat oficial continuarà el curs de manera virtual.

Alumnat lliure

Segons la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, se suprimeix la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, B2 i de nivell avançat C1.

Les instruccions sobre el retorn de taxes es publicaran en aquest web tan aviat com es rebin.

Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d’octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d’actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/ensenyament).

Alumnat oficial

Després d’haver rebut les darreres instruccions del Departament d’Educació sobre el desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, us transmetem aquestes instruccions adaptades al nostre centre:

Ens organitzarem preveient que a final de curs ens trobarem en un escenari similar a l’actual, que ens porta a haver de programar una avaluació final en línia.

Pel que fa als nivells A1, A2 i B2.1, que NO finalitzen amb una prova de certificat, la qualificació final s’obtindrà a partir de les dades de l’avaluació continuada. Les concrecions més específiques les anirà donant cada professor/a a través dels mitjans de comunicació habituals.

Pel que fa als ​nivells B1, B2.2, C1 i C2​ que, en situació normal, porten a una prova final de certificat, segons la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig,  les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure. És per això que continuarem la docència en línia durant aquest tercer trimestre i, tenint en compte les dades d’avaluació que els docents han anat recollint durant el curs, el professorat proporcionarà una qualificació final. Si aquesta és “APTE/A”, l’alumnat obtindrà la certificació corresponent.

En ​tots els nivells l’activitat docent acabarà l’11 de juny. ​En els casos en què​ el professorat no disposi de suficient informació del progrés de l’alumne/a, bé per manca d’assistència durant els dos primers trimestres, bé per manca de dades d’avaluació, cada idioma i nivell programarà ​activitats telemàtiques avaluatives entre el 12 i el 19 de juny​, que portaran a l’avaluació final. Si  considereu que us trobeu en un d’aquests casos, és indispensable que contacteu amb el vostre professor/professora abans del 5 de juny.

Les ​qualificacions de final de curs​ es publicaran mitjançant el web eoisabadell.cat, en una data encara per determinar.

Visiteu el nostre ​web ​per mantenir-vos informats.

Si teniu dubtes, us recomanem que us poseu en contacte amb el/la vostre/a professor/a.

Gràcies a tots i totes per l’esforç d’adaptació a aquesta nova situació.

Us desitgem un bon acabament de curs i esperem que el curs vinent es pugui reprendre amb normalitat.

Tan bon punt tinguem més notícies, ho publicarem en aquesta pàgina web.

20 de maig de 2020