Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

Les Escoles Oficials d’Idiomes us ofereixen la possibilitat d’examinar-vos  dels certificats de B1, B2 i C1 del MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Informació sobre la propera convocatòria:

  • Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (fins les 23.59)
  • Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada) a: eoigarraf@xtec.cat  fins al 28 de març de 2023.

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

  • Aquest és l’enllaç per fer la inscripció.

Dates dels exàmens:

Certificat de Nivell Intermedi B1
  • Alemany: 9 de juny de 2023, a la tarda
  • Anglès: 1 de juny de 2023, a la tarda
Certificat de nivell intermedi B2
  • Alemany: 15 de juny de 2023, a la tarda
  • Anglès: 9 de juny de 2023, a la tarda

Podeu trobar mostres d’exàmens en aquest enllaç

Important

El dia de la prova escrita  s’entregarà en mà  a l’alumnat la convocatòria amb el dia i l’hora de la prova d’Expressió i interacció oral i Mediació oral.

Resultats

Publicació de resultats provisionals: a partir del 26 de juny de 2023.
Reclamacions: fins les 12:00 hores del 29 de juny de 2023.
Qualificacions definitives: 30 de juny de 2023.