Alumnat lliure – Certificacions de Nivell intermedi B1 i B2

Calendari dels exàmens

Certificat de nivell intermedi B1 – prova escrita

  • Alemany: 31 de maig de 2022
  • Anglès: 26 de maig de 2022

Certificat de nivell intermedi B2 – prova escrita

  • Alemany: 13 de juny de 2022
  • Anglès: 2 de juny de 2022

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16.00h (cal ser-hi a les 15.30h). La prova escrita de Nivell B1 té una durada de 3h 45m. La prova escrita de Nivell B2 té una durada de 4h 15m.

Certificats de Nivell Intermedi B1 i B2 – prova oral

El dia de la prova oral s’indicarà en la convocatòria personal que es lliurarà el dia de la prova escrita.


Cal tenir present
  • Els candidats/des hauran d’identificar-se amb el seu DNI /NIE / Passaport originals.
  • L’examen haurà de realitzar-se amb bolígraf (no retolador) blau o negre.
  • Els candidats que necessitin un justificant d’assistència el podran sol·licitar el mateix dia de la prova escrita.
Consulta de resultats
  • Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2022
  • Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2022
  • Qualificacions definitives: 30 de juny de 2022

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.