Permanència en els estudis

NOMBRE DE MATRICULACIONS

Dins de cada nivell, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

NIVELL

NOMBRE DE MATRICULACIONS

Nivell Bàsic (cursos A1 i A2)

es podrà matricular dins d’aquest nivell un màxim de 4 vegades

Nivell Intermedi (curs B1)

es podrà matricular dins d’aquest nivell un màxim de 2 vegades

Nivell Intermedi (cursos B2.1 i B2.2)

es podrà matricular dins d’aquest nivell un màxim de 4 vegades

Nivell Avançat (curs C1)

es podrà matricular dins d’aquest nivell un màxim de 2 vegades

Nivell Avançat (cursos C2.1 i C2.2)

es podrà matricular dins d’aquest nivell un màxim de 4 vegades

Si s’ha accedit directament a A2 o B2.2

es podrà matricular dins d’aquest curs un màxim de 2 vegades

En cas de renúncia durant l’any acadèmic, el curs no computarà a efectes de repeticions.

 

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

En situacions excepcionals que ha de valorar la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

SOL·LICITUD

TERMINI

cliqueu AQUÍ

primera quinzena de juliol