Devolució de taxes i preus públics

Es pot sol·licitar el retorn de l’import de la matrícula corresponent a la taxa o preu públic que s’ha abonat segons el curs. Aquest tràmit es pot fer electrònicament omplint el formulari que es troba a Sol·licitud de devolució.

Taxa
Preu públic
Sol·licitud de devolució
Termini
B1, B2.1 i B2.2
A1, A2, C1 i C2
cliqueu AQUÍ
fins el 10 d’octubre de 2023

Si es vol fer el tràmit de manera presencial a l’escola, només cal portar omplert el document que es pot descarregar clicant AQUÍ.

Tant si la sol·licitud de devolució es fa per via electrònica com en paper, haurà d’anar acompanyada del corresponent full de renúncia signat per l’alumne i registrat (amb data i segell) per l’EOI.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa o preu públic suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.