Devolució de taxes i preus públics

Es pot sol·licitar el retorn de l’import de la matrícula corresponent a la taxa o preu públic que s’ha abonat segons el curs. Aquest tràmit es pot fer telemàticament* omplint el formulari que es troba a “Sol·licitud de devolució”.

En la sol·licitud de devolució s’ha d’indicar que es renuncia a la matrícula del curs per poder continuar amb el tràmit.

Taxa
Preu públic
Sol·licitud de devolució
Termini
B1, B2.1 i B2.2
A1, A2, C1 i C2
cliqueu AQUÍ
fins al 10 d’octubre de 2023

 

*Si es vol fer el tràmit de manera presencial a l’escola, caldrà portar omplert al centre:

(i) el document de Sol·licitud de devolució, que es pot descarregar clicant AQUÍ;

(ii) el document de Renúncia de matrícula, que es pot trobar clicant AQUÍ.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa o preu públic suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.