Expedició certificats

Certificat A2 i B1

a partir de l’1 de juliol

 

Un cop superada la prova del Nivell A2 o del Nivell B1, l’alumnat obté el certificat sense haver de sol·licitar-lo. Es pot recollir a la secretaria de l’escola a partir de l’1 de juliol. Caldrà venir personalment i signar en el registre de certificats.

 

Documentació que cal presentar a Secretaria
DNI, NIE o passaport

 

Documentació en cas que vingui una altra persona
document d’autorització clicant AQUÍ 
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat

 

Certificat B2 i C1

a partir del 15 de juliol

 

Una vegada superada la prova del Nivell B2 o del Nivell C1, es pot demanar una certificació acadèmica gratuïta a la secretaria del centre a partir del 15 de juliol. En cas de voler disposar del títol, s’haurà de sol·licitar també a la secretaria de l’escola a partir de setembre.

 

Documentació que cal presentar a Secretaria
DNI, NIE o passaport
imprès que us serà lliurat a Secretaria
Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència, si escau.
Certificat de discapacitat igual o superior al 33%, si escau

 

Documentació en cas que vingui una altra persona
document d’autorització clicant AQUÍ 
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del certificat

 

Taxes d’expedició

Un cop feta la tramitació a l’EOI, s’haurà de fer efectiu l’import d’expedició a través de CaixaBank i caldrà retornar el resguard amb el justificant de pagament a l’escola.

Podeu consultar les taxes d’expedició de títols acadèmics i professionals clicant AQUÍ.

Per accedir al document, podeu clicar AQUÍ.