Canvi d’horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial, no es poden admetre canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades. Essent aquest el cas, caldrà presentar una sol·licitud de canvi d’horari a la secretaria de l’escola dins el termini establert.

Sol·licitud de canvi d’horari

Període de presentació

cliqueu AQUÍ

primera quinzena d’octubre

La sol·licitud de canvi d’horari ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.)

En finalitzar el termini, la direcció resoldrà totes les sol·licituds i farà arribar la resolució a l’interessat/da.