Candidats lliures

Nivells

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària i ordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Nivell intermedi B1
Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2
Corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C1
Corresponent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C2
Corresponent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

 

Calendari de les proves per a candidats lliures

CONVOCATÒRIA
DATES DE LES PROVES
CALENDARI DE MATRÍCULA
 Extraordinària
(únicament per B1, B2, C1 i C2 d’anglès i per a C2 de català)
febrer / març
del 13 novembre (a partir de les 9 h) al 17 novembre 2023
més informació, clicant AQUÍ
Ordinària
(tots els idiomes impartits a les EOI Catalunya)
maig / juny
del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març 2024
més informació, clicant AQUÍ

 

Inscripció en règim lliure

Nivell intermedi B1
78,40 €
Nivell intermedi B2
78,40 €
Nivell avançat C1
96,65 €
Nivell avançat C2
96,65 €