Candidats lliures

Nivells

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària i ordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Nivell intermedi B1 Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2 Corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C1 Corresponent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C2 Corresponent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

 

Calendari de les proves per a candidats lliures

CONVOCATÒRIA DATES DE LES PROVES CALENDARI DE MATRÍCULA

 Extraordinària

(únicament per B1, B2, C1 i C2 d’anglès i per a C2 de català)

febrer / març
 

del 13 novembre (a partir de les 9 h) al 17 novembre 2023

més informació, clicant AQUÍ

Ordinària

(tots els idiomes impartits a les EOI Catalunya)

maig / juny
 

del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març 2024

més informació, clicant AQUÍ

 

Inscripció en règim lliure

Nivell intermedi B1 78,40 €
Nivell intermedi B2 78,40 €
Nivell avançat C1 96,65 €
Nivell avançat C2 96,65 €