Candidats lliures

Nivells

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària i ordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

Nivell intermedi B1 Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2 Corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C1 Corresponent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

 

Calendari de les proves per a candidats lliures

CONVOCATÒRIA DATES DE LES PROVES CALENDARI DE MATRÍCULA

 Extraordinària

(únicament per anglès)

febrer / març
 

del 14 novembre (a partir de les 9 h) al 18 novembre 2022

més informació, clicant AQUÍ

Ordinària

(tots els idiomes impartits a les EOI Catalunya)

maig / juny
 

del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març 2023

més informació, clicant AQUÍ

 

Inscripció en règim lliure

Nivell intermedi B1 76,10 €
Nivell intermedi B2 93,80 €
Nivell avançat C1 100,00 €