Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI Banyoles

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI de Banyoles. L’actual Consell Escolar de l’EOI de Banyoles es va constituir el 15 de desembre de 2021 i està format per:

Representants de l’equip directiu
Directora: Iolanda Ribot
Secretari: Joan Rafel
Representants del professorat
Mercè López
Claire Muñoz
Susanna Padrosa
Representant de l’alumnat
Lluís Pou
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Manel Mesas
Representant de l’Ajuntament
Ester Busquets

 

Acords presos pel Consell Escolar de l’EOI Banyoles

Per accedir als acords presos el 22 de setembre de 2023, podeu clicar AQUÍ.