Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI Banyoles

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI de Banyoles. L’actual Consell Escolar de l’EOI de Banyoles es va constituir el 15 de desembre de 2021 i està format per:

Representants de l’equip directiu
Directora: Iolanda Ribot
Secretari: Joan Rafel
Representants del professorat
Susanna Padrosa
Mia Tarradas
Montse Teulé
Representants de l’alumnat
Enric Gratacós
Mercè Isern
Arnau Planas
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Manel Mesas
Representant de l’Ajuntament
Anna Comalat

 

Acords presos pel Consell Escolar de l’EOI Banyoles

Per accedir als acords presos el 17 de gener de 2024, podeu clicar AQUÍ.