Projecte KA1 (2019-2021)

Des del juliol de 2019 fins al juny de 2021, l’EOI de Banyoles participa en un projecte Europeu Erasmus+ KA1 sobre les habilitats  del segle XXI.

Títol: Metodologies per desenvolupar les habilitats del segle XXI

Durada: 01/07/2019 a 30/06/2021 – A causa de la pandèmia de COVID-19, el projecte s’ha hagut d’allargar un any (fins al 30/06/2022)

Objectius: Un dels nostres objectius principals és millorar les habilitats didàctiques del nostre professorat tot tractant temes tals com l’aprenentatge centrat en l’alumnat, l’autonomia de l’alumnat, el treball en equip, el pensament crític i altres aspectes que poden contribuir a l’aprenentatge d’una llengua. Com a conseqüència d’aquesta actualització pedagògica, un altre objectiu és millorar els resultats acadèmics de la nostra escola. A més, estem molt interessades en la internacionalització de l’escola, el plurilingüisme i un millor coneixement d’altres cultures. Finalment, creiem que és essencial donar al nostre professorat l’oportunitat de reciclar la seva competència lingüística.

Professorat participant en les mobilitats:

Susanna Padrosa – Cap de departament d’anglès

Iolanda Ribot – Directora, Departament d’anglès

PLA DE FORMACIÓ

Mobilitat 1: 21st Century Skills  – Norwich, setembre 2019

Curs sobre estratègies per desenvolupar les habilitats del segle XXI per a l’ensenyament, tals com el pensament crític, la creativitat, la col·laboració i les habilitats comunicatives interpersonals.

                                                

Per fer una transferència de coneixements i experiències, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola – 29/11/2019

Mobilitat 2: Student-centered classroom: teachers as promoters of active learning – Dublin, octubre 2019

Un curs amb idees pràctiques per ajudar l’alumnat a aprendre de manera efectiva mitjançant la resolució de problemes, la formulació de preguntes complexes, el debat, l’explicació i la pluja d’idees a classe. Es va posar especial èmfasi  en la gestió i avaluació del treball de l’alumnat quan treballa en projectes cooperatius i en tasques de resolució de problemes.

                                                                                                      

Per fer una transferència de coneixements i experiències, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola – 09/09/2020

Mobilitat 3: Teamwork & Teambuilding: reach high & far – Praga, juliol 2021

Curs sobre el treball en equip i com aconseguir equips efectius. Es van tractar aspectes, com ara els rols dels membres que els formen, la importància d’establir objectius, la comunicació i resolució de conflictes, el lideratge, la motivació i la presa de decisions.

     

Per fer una transferència de coneixements i experiències, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola – 21/09/2021.

Mobilitat 4: Aprenentatge per observació  – Tartu, octubre 2021

L’activitat d’aprenentatge per observació a College of Languages and Cultures, de la Universitat de Tartu, institució que destaca per la seva qualitat, ens ha permès aprendre de les bones pràctiques del seu professorat.

      

Per fer una transferència de coneixements i experiències, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola – 12/11/2021.

 

Mobilitat 5: IATEFL (Associació Internacional de Professors d’Anglès com a Llengua Estrangera) – Belfast, maig 2022

Una conferència internacional anual que inclou sessions plenàries, xerrades, tallers, presentacions de  pòsters, una exposició i una fira professional, entre altres activitats. IATEFL ofereix als assistents l’oportunitat de conèixer les noves tendències en l’ensenyament de llengua anglesa, compartir bones pràctiques  i establir contactes amb experts d’arreu del món.

Per fer una transferència de coneixements i experiències, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola: IATEFL Belfast 2022, 28/06/2022.