Cursos intensius d’estiu

Cursos d’estiu a l’EOI Banyoles

No es preveu cap curs per aquest estiu 2024.

 

Els cursos d’estiu són cursos de llengua instrumental que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma.

 

Certificats
En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir aquest certificat es requereix una assistència del 80%.
Nombre d’alumnes
Mínim 10 – màxim 20
Requisits
Tenir, com a mínim, 16 anys o complir-los durant l’any de realització del curs.
Test de nivell
Per a cursos no inicials, s’haurà de presentar un certificat de nivell de llengua. En cas que no se’n disposi, s’haurà de fer un test de nivell que l’EOI organitzarà just abans de començar el curs.