Oferta específica de formació de les EOI

Oferta específica de formació – primer semestre 2024-2025*

1] How to improve your speaking skills and pronunciation in English (nivells B1-B2) – 30 hores
2] B2 Exam Preparation Course – 20 hores

 

*Cursos pendents de rebre l’autorització del Departament d’Educació.

 

Curs: How to improve your speaking skills and pronunciation in English (nivells B1-B2)* – 30 hores

If you would like to speak English fluently and experience difficulty with pronunciation and remembering vocabulary, this course has been designed for you. You will learn how to improve your speaking fluency and pronunciation, as well as activate your vocabulary, in a practical and fun way. You will become a more effective and confident English speaker. 
The course combines 10 two-hour-and-a-half face-to-face sessions with 5 hours of online work. 

 

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent del professorat. 

 

Període d’inscripció

Dies de les sessions

octubre: 9, 16, 23 i 30

novembre: 6, 13, 20 i 27

desembre: 4 i 11

Horari del curs

dimecres de 16.00 a 18.30 h

Lloc on s’imparteix el curs

Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles

Professora

Susanna Padrosa

Preu

175€

87,50€     (família nombrosa general, monoparental)

Gratuït     (família nombrosa especial; persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%)

Formulari d’inscripció

Podràs fer la inscripció clicant AQUÍ quan s’obri el termini

 

Curs: B2 Exam Preparation Course* – 20 hores

This course will help students prepare for the B2 certificate exam taking place at an EOI. Not only will students become familiar with the different parts of the exam in a dynamic and communicative atmosphere but they will also be equipped with the right tools and strategies to deal with them successfully.

 

The course combines 7 two-hour face-to-face sessions with 6 hours of online work. 

 

Període d’inscripció

Dies de les sessions

desembre: 18

gener: 8, 15, 22 i 29

febrer: 5 i 12

Horari del curs

dimecres de 16.30 a 18.30 h

Lloc on s’imparteix el curs

Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles

Professora

Susanna Padrosa

Preu

135€

67,50€     (família nombrosa general, monoparental)

Gratuït     (família nombrosa especial; persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%)

Formulari d’inscripció

Podràs fer la inscripció clicant AQUÍ quan s’obri el termini

 

Oferta específica de formació de les EOI

Les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos d’actualització i perfeccionament dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 que s’adrecin al professorat i a altres col·lectius professionals i també, en general, a persones adultes amb necessitats específiques d’aprenentatge d’idiomes. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

 

Cursos monogràfics

Els cursos monogràfics, d’una durada mínima de 30 hores i màxima de 45, poden tractar els aspectes següents:
(i) Llenguatge d’especialitat, entès com el llenguatge que utilitzen els especialistes d’un àmbit concret (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.);
(ii) Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d’estudi (cinema, literatura,
història, civilització, etc.).
Per poder accedir als cursos monogràfics cal tenir, com a mínim, un certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. En cas que els continguts del curs no requereixin coneixements lingüístics de la franja B2 del MERC, es podrà sol·licitar un certificat equivalent al nivell B1 del MERC. Els cursos d’aspectes socioculturals es poden adreçar a persones sense coneixements previs de la llengua.

 

Cursos de llengua instrumental

Els cursos de llengua instrumental, d’una durada mínima de 30 hores i màxima de 90, tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma. 
També es consideren cursos de llengua instrumental els preparatoris per a les proves de certificació de les EOI, que tenen una durada mínima de 15 hores i màxima de 30.

 

Certificats

En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.

Nombre d’alumnes

Mínim 12 – màxim 20

Requisits

Per a cursos de preparació per a exàmens, s’ha de tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver aprovat 2n d’ESO (o equivalent).

Per a la resta de cursos especials, s’ha de tenir, com a mínim, 14 anys.

Test de nivell

En alguns casos, es farà un test de nivell de llengua.