Cursos especials

Curs especial segon quadrimestre 2023-2024

Inscripció tancada

How to improve your English pronunciation (nivells B1-B2)*

If you experience difficulty pronouncing specific sounds, placing stress on words or getting the right intonation, this course has been designed for you. You will learn how to improve your pronunciation in a practical and fun way. By improving your pronunciation, you will become a more effective and confident English speaker. 

The course combines 10 two-hour-and-a-half face-to-face sessions with 5 hours of online work. 

*Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent del professorat. 

Període d’inscripció
fins al 29 de febrer
Dies de les sessions
març: 6, 13, 20
abril: 3, 10, 17, 24
maig: 8, 15, 22
Horari del curs
dimecres de 16.00 a 18.30 h
Lloc on s’imparteix el curs
Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles
Professora
Susanna Padrosa
Preu
175€
87,50€     (família nombrosa general, monoparental)
Gratuït     (família nombrosa especial; persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%)
Formulari d’inscripció
Pots fer la inscripció clicant AQUÍ

 

Cursos especials a les EOI

Les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

 

Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

Es consideren cursos monogràfics els cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any, o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

 

Cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes

Aquests cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona i nivell d’escola oficial d’idiomes.

 

Certificats En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.
Nombre d’alumnes Mínim 12 – màxim 20
Requisits Per a cursos de preparació per a exàmens, s’ha de tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver aprovat 2n d’ESO (o equivalent).

Per a la resta de cursos especials, s’ha de tenir, com a mínim, 14 anys.

Test de nivell En alguns casos, es farà un test de nivell de llengua.