Cursos especials

Curs especial segon quadrimestre 2022-2023

inscripció finalitzada

B1 Exam Preparation Course (del 13 d’abril al 18 de maig)

This course will help students prepare for the B1 certificate exam taking place at an EOI. Not only will students become familiar with the different parts of the exam in a dynamic and communicative atmosphere but they will also be equipped with the right tools and strategies to deal with them successfully.

The course combines 6 two-and-a-half-hour face-to-face sessions with 5 hours of online work. Plenty of practice with the different tasks of the exam is guaranteed.

Període d’inscripció fins al 23 de març
Dies
abril: 13, 20 i 27
maig: 4,11 i 18
Horari dijous de 16.00 hrs a 18.30 hrs
Lloc Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles
Formulari d’inscripció Pots fer la inscripció clicant AQUÍ.

 

Cursos especials a les EOI

Les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Aquests cursos poden ser monogràfics o de llengua instrumental.

 

Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

Es consideren cursos monogràfics els cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any, o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

 

Cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes

Aquests cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona i nivell d’escola oficial d’idiomes.

 

Certificats En acabar el curs, s’atorgarà un certificat acreditatiu d’assistència i/o aprofitament de la formació. Per obtenir-lo es requereix una assistència del 80% i superar les activitats d’avaluació corresponents, si escau.
Nombre d’alumnes Mínim 12 – màxim 20
Requisits Per a cursos de preparació per a exàmens, s’ha de tenir, com a mínim, 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver aprovat 2n d’ESO (o equivalent).

Per a la resta de cursos especials, s’ha de tenir, com a mínim, 14 anys.

Test de nivell En alguns casos, es farà un test de nivell de llengua.