Estratègia digital de centre (EDC)

L’EDC és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya, on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió d’estratègia digital del centre

La comissió d’estratègia digital del centre és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que es vol seguir en el centre en relació amb les tecnologies digitals. 

L’objectiu és assegurar que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, la comissió és l’equip impulsor i dinamitzador que fa arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa.

Procés d’elaboració de l’EDC

El procés d’elaboració de l’EDC consta de quatre fases:

  1. Diagnosi
  2. Determinació d’objectius
  3. Planificació i seguiment de les activitats
  4. Avaluació

Es pot consultar l’EDC de l’EOI Banyoles clicant AQUÍ.