L’escola

L’Escola Oficial d’Idiomes de Banyoles es va inaugurar el setembre de 2005 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Decret GOV/139/2010, de 3 d’agost). L’escola es troba situada en els locals que l’Ajuntament de Banyoles va cedir al C/ Llibertat, 155, 2n D-E.

L’EOI Banyoles és un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE). Actualment s’hi ofereix anglès (nivells d’A1 a C1) i francès (nivells d’A1 a B1).

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.