Projecte KA1 (2017-2019)

Des del juliol 2017 fins al juny 2019, l’EOI de Banyoles va participar en un projecte europeu Erasmus+ KA1 sobre les noves tecnologies.

Títol: Optimitzant les TIC a l’aula d’idiomes / Optimising ICT in the Language Classroom

Durada: 01/07/2017 a 30/06/2019

Objectius: El nostre objectiu primordial és millorar el coneixement del professorat pel que fa a les noves eines i maneres de gestionar les classes per tal de motivar l’alumnat a venir a classe regularment i per adaptar-nos als nous temps i a les necessitats dels alumnes. A més, volem promoure el treball col·laboratiu i afegir un element de socialització. També volem incentivar la participació i l’autonomia durant el procés d’aprenentatge i reduir l’abandonament. D’altra banda, també volem internacionalitzar l’escola cap a l’espai europeu. Finalment, aquest projecte farà possible l’actualització de les competències lingüístiques del professorat.

Professorat participant en les mobilitats:

Susanna Padrosa – Departament d’anglès

Iolanda Ribot – Directora, Departament d’anglès

PLA DE FORMACIÓ

Mobilitat 1: Educational Technology Today  – Cambridge, juliol 2017

Curs sobre les noves tecnologies educatives, per exemple, aprenentatge semipresencial, aula invertida, gamificació, aplicacions del mòbil, etc.

Per fer una transferència de coneixements apresos, es va organitzar una formació interna de centre (FIC) per al professorat de l’escola: Familiarització, disseny, implementació i avaluació de nous recursos TAC per a l’aula d’idiomes, 1/12/2017 – 16/2/2018 (20 hores). Els continguts de la FIC van estar els següents:

• Aplicacions digitals per a l’educació.
• Introducció a la metodologia de l’aula invertida i la gamificació a l’aula.
• Disseny i elaboració de materials utilitzant elements de l’aula invertida i/o de la gamificació.

                                                                       

Mobilitat 2: Structured Educational Visit to Schools / Institutes and Training Seminar in Finland – Helsinki, octubre 2017

Curs que va permetre visitar escoles finlandeses, veure per què el model educatiu finlandès sovint es presenta com un model educatiu per excel·lència, i establir contactes per a futurs grups de treball a nivell internacional.

           

      

                                                                                

Per fer una transferència de coneixements i experiències viscudes, vam organitzar una sessió informativa per a la resta del professorat de l’escola: Educational Visit in Finland, 18/10/2017.

Mobilitat 3: IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) Conference – Brighton, abril 2018

Una conferència internacional per a professors d’anglès organitzada en el Regne Unit cada any per l’Associació Internacional de Professors d’Anglès com a Llengua Estrangera (IATEFL, en anglès).

Hi assisteixen uns 3000 participants d’arreu del món i és una oportunitat única per reunir-se, tenir accés als mètodes pedagògics més avançats i innovadors, establir i mantenir contactes del mateix àmbit professional i compartir idees i experiències amb participants d’altres centres i institucions.

  

       


      

Per fer una transferència dels coneixements adquirits, la informació recollida i les novetats  presentades en el congrés es va dur a terme la sessió IATEFL Conference  2018 Brighton el dia  11/1/2019 per a tot el professorat de l’escola.

També, com a part de la difusió d’aquest projecte Erasmus+, es va fer una presentació de la nostra formació en centre a la Jornada d’Intercanvi d’Experiències de Formació de les EOI que va tenir lloc al CESIRE a Barcelona el 28/9/2019.