Càrrecs de coordinació

Caps de departament

DEPARTAMENT NOM I COGNOM CORREU
Anglès Susanna Padrosa susannapt@gmail.com
Francès Claire Muñoz cmunoz23@xtec.cat

 

Coordinacions

COORDINACIÓ NOM I COGNOM CORREU
Coordinadora digital Claire Muñoz cmunoz23@xtec.cat
Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social Iolanda Ribot iribot@xtec.cat
Coordinador de prevenció de riscos laborals Joan Rafel jrafel2@xtec.cat