Càrrecs de coordinació

Caps de departament

DEPARTAMENT NOM I COGNOM CORREU
Anglès Susanna Padrosa spadrosa@xtec.cat
Francès Mia Tarradas mtarrad5@xtec.cat

 

Coordinacions

COORDINACIÓ NOM I COGNOM CORREU
Coordinadora de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat Susanna Padrosa spadrosa@xtec.cat
Coordinador de prevenció de riscos laborals Joan Rafel jrafel2@xtec.cat
Coordinadora digital Iolanda Ribot iribot@xtec.cat
Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social Iolanda Ribot iribot@xtec.cat