Càrrecs de coordinació

Caps de departament

DEPARTAMENT
NOM I COGNOM
CORREU
Anglès
Susanna Padrosa
spadrosa@xtec.cat
Francès
Mia Tarradas
mtarrad5@xtec.cat

 

Coordinacions

COORDINACIÓ
NOM I COGNOM
CORREU
Coordinadora de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat
Susanna Padrosa
spadrosa@xtec.cat
Coordinador de prevenció de riscos laborals
Joan Rafel
jrafel2@xtec.cat
Coordinadora digital
Iolanda Ribot
iribot@xtec.cat
Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social
Iolanda Ribot
iribot@xtec.cat