Equip directiu

CÀRREC NOM I COGNOMS CORREU
Directora Iolanda Ribot Saurina iribot@xtec.cat
Secretari Joan Rafel Cufí jrafel2@xtec.cat

Per accedir al document sobre el perfil de l’equip directiu, podeu clicar AQUÍ.