Informació – Treballar com a docent en una de les Escoles Oficial d’Idiomes (EOI) de Catalunya

Si vols venir a treballar com a professor/a a una EOI, trobaràs tota la informació en AQUEST ENLLAÇ. Cal tenir en compte que  per ocupar llocs de treball en escoles oficials d’idiomes, les persones interessades han de superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat.

També clicant AQUÍ podràs veure les titulacions que permeten impartir els ensenyaments d’idiomes a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar al servei de personal docent del ST de Girona:

docentsec_gir.educacio@gencat.cat