Grups de conversa

Departament d’Alemany

A partir de novembre, l’EOI La Pau ofereix als alumnes d’alemany sessions de conversa. Aquestes sessions de conversa van adreçades a l’alumnat del segon, tercer, quart i cinquè nivell. Les sessions es distribueixen al llarg de tot el curs cada dues setmanes aproximadament.

L’escola es reserva el dret de canviar aquest calendari en funció de la demanda de l’alumnat.

 

Per poder assistir a aquestes classes cal estar matriculat de l’idioma alemany i haver abonat la quota de plataforma/materials (aportació complementària).