Matrícula lliure

Requisits

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

Convocatòria ordinària

La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi o del Certificat de nivell avançat. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La matrícula té lloc durant el mes de març. Les dates i condicions de matriculació per als candidats lliures es publiquen al desembre de l’any anterior.

+ informació

Convocatòria extraordinària – Anglès

En aquesta convocatòria es pot obtenir el Certificat de nivell intermedi i el Certificat de nivell avançat d’anglès. La matrícula té lloc al mes de novembre i les proves es realitzen al mes de febrer.

+ informació