Comunicació

Pla de comunicació de l’escola

Totes les actuacions concretes per situar els elements de comunicació en l’organització del centre estan recollides al document Pla de Comunicació de l’EOI Barcelona IV La Pau.

A l’escola s’ofereix formació en llengües estrangeres que, en definitiva, ha d’ésser l’eina per expandir els horitzons de la comunicació que ens permet la nostra primera llengua o altres llengües conegudes. Estem ensenyant a comunicar en un sistema lingüístic nou, i no podem per tant descuidar la importància d’una bona comunicació en la llengua oficial i materna amb l’objectiu que la missió i el funcionament de l’escola sigui el més transparent possible.

Pensem que formar una bona xarxa de comunicació ha de permetre que totes les persones (alumnat, professorat, personal del centre i públic en general) puguin disposar d’informació i que sigui possible interactuar. Si no ens comuniquem bé la nostra activitat quedarà limitada i mancada d’eficiència i de qualitat. Per això, en aquest Pla de Comunicació s’han tingut en compte tres elements centrals: la comunitat educativa (els professors, l’alumnat i el PAS), l‘entorn i les institucions educatives

El Pla també descriu els següents aspectes: canals de comunicació de l’escola; diagnosi de centre; objectius; estratègies, actuacions i indicadors; seguiment i avaluació del Pla.

Canals de comunicació

D’entre els diferents canals de comunicació utilitzats per l’escola, els següents són digitals:

  • Web de centre
  • Correu electrònic corporatiu
  • CentrosNet
  • eValisa
  • Carpetes compartides al servidor de l’escola
CANALS RESPONSABLES FINALITAT
Web de centre Equip directiu Projecció del centre a la comunitat educativa pròpia i a l’entorn en general
Taulers informatius Equip directiu,  PAS, coordinadors Difusió d’informació i transparència
Reunions Equip directiu, caps de departament, coordinadors, professorat Tractament d’informació específica.
Circulars suport paper Equip directiu, coordinadors, caps de departament Difusió d’informació
Correu electrònic Comunitat educativa en general Intercanvi d’informació i convocatòries
CentrosNet Consulta de notes i expedient acadèmic
eValisa Equip directiu Intercanvi d’informació, transparència i registre
Instagram Coordinadora digital
Carpetes compartides al servidor de l’escola Coordinadora digital i Equip directiu Difusió d’informació i transparència