Temportizació

Objectius de l’EDC

Curs 22-23

Curs 23-24

Curs 24-25

Curs 25-26

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T
1. Proporcionar a l’alumnat orientacions metodològiques i d’avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d’aprenentatge per a l’assoliment de la competència digital.

X

X

X

X

X

X

La primera setmana de curs es presenta la plataforma Moodle a l’alumnat i s’explica com funciona i es mostren les seves utilitats pràctiques.

X

X

Donar espai a les tutories per als alumnes que tenen dificultat amb la plataforma d’EVA.

X

X

X

X

X

X

2. Posar a l’abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir continguts digitals i pràctiques d’ensenyament i aprenentatge.

X

X

X

X

X

Creació d’un Site per compartir activitats virtuals.

X

Compartició de bones pràctiques digitals.

X

X

X

X

Difusió de bones pràctiques entre el professorat.

X

X

X

3. Dissenyar accions formatives i d’assessorament del professorat amb relació a la creació de continguts digitals.

X

X

X

Realització d’activitats formatives en entorn digital.

X

X

X

4. Millorar el portal web de centre i potenciar els canals de comunicació amb els alumnes i les famílies (dels menors).

X

X

X

X

X

Creació d’una pàgina web (NODES) en el termini establert.

X

X

Creació compte Instagram del centre.

X

X