Renúncies

(1) Podràs renunciar als drets de la matrícula oficial quan et vegis en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat per motius justificats. En cas de renúncia no es comptabilitza el curs a efectes de convocatòria, però no suposa el dret al retorn de l’import de la matrícula.

> Per a més informació, consulta la Normativa d’alumnat

(2) Si vols presentar una renúncia, omple la instància i lliura-la a secretaria

(3) Per comprovar que la teva petició de renúncia ha estat acceptada, has d’entrar a l’Espai restringit (CentrosNET). Si al camp “situació” posa “renúncia2”, és que sí que ha estat acceptada.

(4) En el cas que hagis presentat una sol·licitud amb reserva de plaça, et recordem que la reserva només serà vàlida per al curs següent i el mateix idioma i nivell del qual et trobaves matriculat quan vas presentar la renúncia. La matrícula del curs següent es farà a principis del mes de juliol.

(5) En cas que sol·licitis la devolució de la matricula, has de fer-ho a través  d’aquest enllaç