Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan on estan representats tots els membres de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre. El consell escolar de l’EOI La Pau està format per:

Representants de l’equip directiu
 • Ewa Dabrowska, Directora
 • Montse Cermeño, Cap d’estudis
 • Emma Sisón, Secretària
Representants del professorat
 • Ilse Grünbart
 • Lesley Galeote
 • Isabel Higueras
Representants de l’alumnat
 • Alexandre Cheto
 • Mariela Alva
 • Susana Márquez
Representants del PAS
 • Marta Sanjuan
Representant de l’Ajuntament
 • Anna Mª Soler