Avaluació

Document: Avaluació de l’EDC EOI La Pau Barcelona IV

Objectius de l’EDC
Indicadors
Criteri
d’assoliment
Assolit
Proporcionar orientacions metodològiques i d’avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d’aprenentatge per a l’assoliment de la competència digital Percentatge d’alumnes que ha fet servir el Moodle en el primer mes de curs. 65%
Posar a l’abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir contingut digital i pràctiques d’ensenyament i aprenentatge. Nombre de trobades per departament, per compartir bones pràctiques digitals. 4 al curs
Nombre de docents que fa aportacions als Sites 5 docents
Dissenyar accions formatives i d’assessorament del professorat amb relació a la creació de continguts digitals. Nombre d’activitats formatives digitals ofertes pel centre cada curs escolar. 1
Millorar el portal web de centre i potenciar els canals de comunicació amb els alumnes i les famílies (dels menors) Actualització de la pàgina web del centre en l’entorn Àgora. Fet/

No fet

Creació d’un compte a Instagram del centre. Fet/

No fet