Preu de la matrícula

Taxes i preus públics

PREUS

MATRÍCULES

 

CURS

2023-2024

TAXES

Nivells:  B1 – B2.1 – B2.2

PREUS PÚBLICS

Nivells:  A1 – A2 – C1 – C2

Ordre EDU/80/2020,
modificada per la Llei 2/2023
Ordre EDU/155/2020

Matrícula

Ordinària

Bonificació

50%

Matrícula

Ordinària

Bonificació

50%

1a. Matrícula
327,60 € 163,80 € 305,00 € 152,50 €
2a. Matrícula

(1a.Repetició: Mateix Idioma i Nivell)

425,90 € 212,95 € 396,50 € 198,25 €
3a. Matrícula

(2a.Repetició: Mateix Idioma i Nivell)

589,70 € 294,85 € 549,00 € 274,50 €
  • L’aportació complementària dels 30 €, ja inclosa en els imports de matrícula, és obligatòria i està subjecta a bonificacions i/o exempcions dels preus públics (Ordre EDU/114/2021).

  

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS GENERALS (per a tots els nivells):

En el pagament de l’import de totes les taxes i preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.

Bonificacions específiques cursos de CATALÀ:

  • 75% del preu públic de la matrícula, per l’alumnat dels nivells A1 o A2,
  • 50% del preu públic de la matrícula, per l’alumnat dels nivells C1 o C2.

 

  • La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions a excepció dels membres de famílies monoparentals que també siguin membres de famílies nombroses generals que només podran aplicar una bonificació del 50%. 

A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o exempcions addicionals  que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.