Serveis digitals

L’escola ofereix a l’alumnat els següents serveis digitals:

  • El centre disposa d’un espai web (Nodes) amb la informació pública: https://agora-eoi.xtec.cat/eoi-lapau/ 
  • S’hi poden trobar informacions estàtiques, que es revisen periòdicament, i articles dinàmics sobre el que va succeint al centre dia a dia.
  • La versió Moodle – Espai Virtual d’Aprenentatge (EVA) que actualment s’utilitza en l’escola és la proporcionada pel departament d’Educació. El coordinador d’informàtica és el responsable del manteniment d’aquest espai. També crea els cursos de cada professor i assigna les claus d’inscripció i els permisos corresponents.
  • Els alumnes fan servir els recursos que ofereix la plataforma per treballar de manera autònoma o bé per lliurar tasques i deures. Aquest servei és particularment d’interès en els cursos semipresencials.
  • Aplicatiu on els alumnes poden consultar les seves notes i expedient acadèmic.
  • La biblioteca té ordinadors amb connexió a Internet, àudio i auriculars a disposició de tot l’alumnat de l’escola en horari de biblioteca.