Activitats culturals

Cada departament organitza al llarg del curs diferents activitats culturals amb la intenció de complementar la formació acadèmica dels alumnes. Solen ser molt variades, i van des de concerts de música a obres de teatre o xerrades més informals.

Aquestes activitats sempre es fan en l’idioma que els alumnes estudien i estan adequades al seu nivell.

Els professors informen d’aquestes activitats a les classes, però també podeu consultar els taulers d’anuncis de l’escola o les activitats culturals de cada departament:

→ IDIOMES → Alemany / Anglès / Francès → Activitats culturals