Cursos semipresencials

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online.

La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores i quart.
  • El treball individual a través de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals aproximadament. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumnat ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online.
  • El curs pot incloure, a més, l’ús d’un llibre de text.
  • Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

L’oferta de cursos semipresencials a l’EOI La Pau és la següent:

  • 4t d’anglès  – dimarts de 18:45 a 21:00 hores
  • 5è d’anglès – dimarts de 16:00 a 18:15 hores
  • C2 de català – dilluns de 16:00 a 18:15 hores
  • C2 de català – dimarts de 18:45 a 21:00 hores