Convocatòria ordinària de proves d’idiomes (juny 2023). Candidats lliures

Enllaç inscripció (enllaç actiu a partir del dia 27 de febrer a les 9:00h).

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per obtenir els certificats d’idiomes següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

 

CALENDARI

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

 

PROVA ESCRITA

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h)

 

 

Tenim cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del Certificat B1 i de  preparació per a l’obtenció del Certificat B2Podeu consultar a la nostra web tota la informació sobre aquest cursos.

Aneu a la barra d'eines