Sistema d’avaluació

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Departament de Francès

Primer

Avaluació contínua

El departament de francès pretén, amb aquest sistema d’avaluació, aprofitar l’assistència regular de l’alumne, així com el seu rendiment, el seu esforç i el seu progrés durant tot el curs escolar, per obtenir la nota final del curs. Així, els alumnes que han tingut un bon aprofitament del mateix s’estalvien l’examen final, reservat únicament a aquells que no hagin pogut acollir-se a aquest tipus d’avaluació.

Requisits i condicions per ésser avaluat mitjançant l’avaluació contínua:

 • Assistir a un mínim del 65% de les classes
 • Tenir fetes al menys un 80% de les proves proposades pel professor durant el curs, per cada competència
 • Tenir fetes la integritat de les proves del tercer trimestre. Això és vàlid per a totes les competències
 • Tenir totes les competències aprovades, és a dir, que s’ha d’obtenir un mínim del 50% de mitjana per a cada una d’elles al final del curs
 • Obtenir una nota global del curs igual o superior a 65/100

N.B.: tot alumne que s’aculli a l’avaluació contínua i no obtingui el 50% d’una o més competències, podrà presentar-se a l’examen final per mirar de recuperar aquella/-es part/-s. Així mateix, els alumnes que no hagin pogut acullir-se a l’avaluació contínua, podran ser avaluats mitjançant l’exàmen final.

Segon

Avaluació contínua

El departament de francès pretén, amb aquest sistema d’avaluació, aprofitar l’assistència regular de l’alumne, així com el seu rendiment, el seu esforç i el seu progrés durant tot el curs escolar, per obtenir la nota final del curs. Així, els alumnes que han tingut un bon aprofitament del mateix s’estalvien l’examen final, reservat únicament a aquells que no hagin pogut acollir-se a aquest tipus d’avaluació.

Requisits i condicions per ésser avaluat mitjançant l’avaluació contínua:

 • Assistir a un mínim del 65% de les classes
 • Tenir fetes al menys un 80% de les proves proposades pel professor durant el curs, per cada competència
 • Tenir fetes la integritat de les proves del tercer trimestre. Això és vàlid per a totes les competències
 • Tenir totes les competències aprovades, és a dir, que s’ha d’obtenir un mínim del 50% de mitjana per a cada una d’elles al final del curs
 • Obtenir una nota global del curs igual o superior a 65/100

N.B.: tot alumne que s’aculli a l’avaluació contínua i no obtingui el 50% d’una o més competències, podrà presentar-se a l’examen final per mirar de recuperar aquella/-es part/-s. Així mateix, els alumnes que no hagin pogut acullir-se a l’avaluació contínua, podran ser avaluats mitjançant l’exàmen final.

Tercer

En aquest nivell el sistema d’avaluació contínua per obtenir la nota global i final del curs no es pot aplicar ja que aquesta nota dependrà de l’examen de juny que el Departament d’Educació prepara anualment per l’obtenció dels certificats corresponents.

Quart

Avaluació contínua

El departament de francès pretén, amb aquest sistema d’avaluació, aprofitar l’assistència regular de l’alumne, així com el seu rendiment, el seu esforç i el seu progrés durant tot el curs escolar, per obtenir la nota final del curs. Així, els alumnes que han tingut un bon aprofitament del mateix s’estalvien l’examen final, reservat únicament a aquells que no hagin pogut acollir-se a aquest tipus d’avaluació.

Requisits i condicions per ésser avaluat mitjançant l’avaluació contínua:

 • Assistir a un mínim del 65% de les classes
 • Tenir fetes al menys un 80% de les proves proposades pel professor durant el curs, per cada competència
 • Tenir fetes la integritat de les proves del tercer trimestre. Això és vàlid per a totes les competències
 • Tenir totes les competències aprovades, és a dir, que s’ha d’obtenir un mínim del 50% de mitjana per a cada una d’elles al final del curs
 • Obtenir una nota global del curs igual o superior a 65/100

N.B.: tot alumne que s’aculli a l’avaluació contínua i no obtingui el 50% d’una o més competències, podrà presentar-se a l’examen final per mirar de recuperar aquella/-es part/-s. Així mateix, els alumnes que no hagin pogut acullir-se a l’avaluació contínua, podran ser avaluats mitjançant l’exàmen final.

Cinquè

En aquest nivell el sistema d’avaluació contínua per obtenir la nota global i final del curs no es pot aplicar ja que aquesta nota dependrà de l’examen de juny que el Departament d’Educació prepara anualment per l’obtenció dels certificats corresponents.