Atenció alumnat

HORARI D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT 2022-23
 Departament de Francès
Nom del professor/a Dia Hora
Emma Sisón Dilluns, dimecres 18:15-18:45 h.
Mireille Vivas Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.
Mercedes Parrella Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.