Llibres i lectures

LLIBRES I LECTURES CURS 2022-23

Departament d’Anglès

  PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ C1
Llibres de text English File 4th Edition A1/A2 English File 4th Edition A2/B1 English File 4th Edition B1 English File 4th Edition B2.1 English File 4th Edition C1 Life Advanced (només llibre de l’alumne, no el Workbook)
Lectures 1r curs
 • Primer trimestre: Sally’s phone, Christine Lindop (Oxford Bookworms – Starters)
 • Segon trimestre: Love or Money?, Rowena Akinyemi (Oxford Bookworms – Stage 1)
 • England, John Escott (Oxford Bookworms – Stage 1)

Llibres recomanats

Bilingual dictionaries

 • Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants d’Anglès. Català-Anglès / Anglès-Català (també hi ha la versió en castellà).
 • Diccionario Collins Pocket Plus. English-Spanish / Español-Inglés.
 • Diccionario Oxford Study para estudiantes de Inglés. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM interactivo.
 • Diccionario Cambridge Klett Compact. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM.
 • Collins Master Dictionary. Español-Inglés / English-Spanish.
 • Longman Password. Diccionario monolingüe y bilingüe Inglés-Español / Español-Inglés.

Self-study grammar books with practice

Aquests llibres contenen explicacions molt clares sobre aspectes gramaticals i exercicis autocorrectius que us seran de molta utilitat com a material de consulta i reforç.

 • Essential Grammar in Use (with answers), Cambridge levels 1 and 2. Podeu trobar la versió anglesa i la castellana. Aquesta inclou exercicis de traducció castellà-anglès a cada unitat.
 • The Good Grammar Book (with answers), Oxford.
 • English Grammar with exercises (with CD-ROM), Longman.

És una gramàtica per a estudiants dels nivells bàsic i intermedi (1r, 2n i 3r) de les EOI amb explicacions en castellà i exercicis de pràctica.

 • Elementary Language Practice with key, Macmillan.
 • Intermediate Language Practice with key, Macmillan.