Horari cursos anglès

HORARI I PROFESSORAT D’ANGLÈS 2023-24
Curs Grup Dies Hora Professor/a Aula
1
A Dimarts i dijous 16:00 a 18:15 h Francesca Fàbregas 1
B Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Francesca Fàbregas 1
2
A Dilluns i dimecres 16:00 a 18:15 h Maria Luisa Camuñas 4
B Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Maria Luisa Camuñas 4
C Dimarts i dijous 16:00 a 18:15 h Montse Vidal 5
D Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Montse Vidal 5
3
A Dilluns i dimecres 16:00 a 18:15 h Lesley Galeote 3
Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Lesley Galeote 3
C Dimarts i dijous 16:00 a 18:15 h Montse Cermeño 2
 D Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Montse Cermeño 2
4
A Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Juan Campbell 6
B Dimarts i dijous 16:00 a 18:15 h Juan Campbell 4
C Dimarts – SEMIPRESENCIAL 18:45-21:00 Maria Luisa Camuñas 4
D Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Juan Campbell 4
5
A Dilluns i dimecres 16:00 a 18:15 h Montse Vidal 5
B Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Montse Vidal 5
C Dimarts – SEMIPRESENCIAL 16:00 a 18:15 h Lesley Galeote 3
D Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Lesley Galeote 3
C1
A Dilluns i dimecres 16:00 a 18:15 h Francesca Fàbregas 1
B Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Francesca Fàbregas 1