Atenció alumnat

HORARI D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT 2022-23
 Departament d’Anglès
Nom del professor/a Dia Hora
Montse Cermeño Dimarts, dijous 18:15-18:45 h.
Juan Campbell Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.
Montse Vidal Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.
Marisa Camuñas Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.
Lesley Galeote Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.
Francesca Fàbregas Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 18:15-18:45 h.