Llibres i lectures

LLIBRES I LECTURES CURS 2022-23

Departament d’Alemany

  PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ
Llibres de text
 • Das Leben A1, Kurs-und Übungsbuch, ed. Cornelsen, ISBN 978-3-06-122089-1
 • Das Leben A2, Kurs-und Übungsbuch, ed. Cornelsen, ISBN 978-3-06-122090-7
 • Menschen B1, Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, ed. Hueber, ISBN 978-3-19-111903-4
 • Menschen B1, Arbeitsbuch, ed. Hueber, ISBN 978-3-19-211903-3
 • Aspekte neu B1 plus, Kursbuch, ed. Klett, ISBN 978-3-12-605015-9
 • Aspekte neu B1 plus, Arbeitsbuch, ed. Klett, ISBN 978-3-12-605017-3
 • Aspekte neu B2, Kursbuch, ed. Klett, ISBN 978-3-12-605024-1.
 • Aspekte neu B2, Arbeitsbuch, ed. Klett, ISBN 978-3-12-605026-5
Lectures obligatòries
 • Das Idealpaar, Leonhard Thoma, ed. Hueber, ISBN 978-84-8141-036-5

Llibres recomanats

De primer a tercer

Un diccionari bilingüe

 • Diccionario: Alemán-Español / Espanyol-Alemán (Ed. Hueber)
 • Diccionario Esencial, Español-Alemán / Alemán-Español (Ed. Klett/Vox)
 • Diccionario Moderno Alemán, Español-Alemán / Alemán-Español (Ed. Langenscheidt)
 • Diccionari Català-Alemany / Alemany-Català (Ed. Eciclopèdia Catalana)

Una gramàtica

 • Monika Reimann, Gramática esencial del alemán (Ed. Hueber)
 • Rusch/Schmitz, Einfach Grammatik, Gramatica del alemany con ejercicios (Ed. Klett)
 • Braucek/Castell, Gramática básica del alemán. Con ejercicios (Ed. Hueber)
 • Luscher, Übungsgrammatik für Anfänger (Ed. Hueber)

 

Quart i cinquè

Diccionaris bilingües

 • Diccionario Alemán como lengua extranjera, Alemán-Español / Español-Alemán (Ed.Hueber)
 • Diccionario Avanzado Español-Alemán / Deutsch-Spanisch (Klett-Vox)
 • Diccionario Moderno Alemán, Español-Alemán/Alemán Español (Ed. Langenscheidt)
 • Diccionari Català-Alemany / Alemany-Català (Ed. Eciclopèdia Catalana)

Diccionaris monolingües

 • Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Hueber/Duden)
 • Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Langenscheidt)
 • Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Langenscheidt)
 • Pons Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Klett)

Gramàtiques

 • A. Hering u.a., em-Übungsgrammatik (Ed. Hueber)
 • Klipp und klar (Gramática práctica para el nivel básico, libro con soluciones, Ed. Klett)
 • A. Castell, Gramática de la lengua alemana + B. Braucek, Ejercicios (Ed. Idiomas)
 • Corcoll, Programm. Gramática + Ejercicios (Ed. Herder)
 • Rug/Tomaszewski, Grammatik mit Sinn und Verstand, Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe (Ed. Klett)
 • Perlmann-Balme/Hering/Matussek, Übungsgrammatik für die Mittelstufe (Ed Hueber)
 • Scheiner/Hall, Übungsgrammatik für die Oberstufe (Ed. Hueber)
 • Dreyer/Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Ed. Hueber)