Horari cursos alemany

HORARI I PROFESSORAT D’ALEMANY 2022-23
Curs Grup Dies Hora Professor/a Aula
1 A Dilluns i dimecres 16:30 a 18:45 h Dolores Ponce 10
B Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Dolores Ponce 10
2 A Dilluns i dimecres 16:30 a 18:45 h Ewa Dabrowska 12
B Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Ewa Dabrowska 12
3 A Dilluns i dimecres 18:45 a 21:00 h Ilse Grünbart 11
4 A Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Dolores Ponce 13
5 A Dimarts i dijous 18:45 a 21:00 h Ilse Grünbart 1