Atenció alumnat

HORARI D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT 2022-23
 Departament d’Alemany
Nom del professor/a Dia Hora
Ewa Dabrowska Dilluns, dimecres 16:00-16:30 h.
Lola Ponce Dilluns, dimarts, dimecres, dijous 16:00-16:30 h.
Raquel Vallès Dimecres, dijous 18:00-18:30 h,