Curs avançat de català C2

Et vols presentar a l’examen de certificat de català C2? Necessites ajuda? Amb aquest curs podràs preparar-te al teu ritme a través de les activitats de l’entorn virtual i a més podràs resoldre els teus dubtes i practicar les diferents habilitats en sessions presencials amb el professor. 

Modalitat:

Curs semipresencial de 40 hores (24 hores presencials i 16 hores de treball autònom al Google Classroom)

Dates i horari:

De l’11 de gener al 18 d’abril, els dijous de 18:00 h a 20:00 h

Dates de les sessions presencials:

11, 18 i 25 de gener

1, 8, 15, 22 i 29 de febrer

14 i 21 de març

11 i 18 d’abril

Preu:

215 € (S’hi poden aplicar les reduccions totals o parcials contemplades en la normativa)

Objectius generals

El Nivell Avançat C2 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte, en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics

Avaluació:

Avaluació continuada i sistematitzada de l’alumnat a través de rúbriques, comentaris a les tasques i exercicis interactius.

Per aconseguir el certificat d’assistència i aprofitament s’exigirà l’assistència a classe (80%) i realització d’un mínim del 80% de les tasques encomanades.

Aquest curs NO certifica el nivell C2 de català. Els alumnes que vulguin certificar el nivell C2 hauran de presentar la sol·licitud per fer la prova de certificació. Tota la informació (terminis, taxes, proves, etc.) la trobareu aquí.

Requisits d’accés:

L’edat mínima per accedir al curs és de 16 anys. És necessari tenir el nivell C1 de català.

Inscripcions:

A partir del 10 de novembre de 2023.

Ompliu el següent formulari i envieu l’acreditació de nivell C1 de català i la documentació per a la bonificació de taxes, si s’escau, a l’adreça de correu electrònic eoitortosa@xtec.cat 

També us podeu adreçar presencialment a la secretaria de l’EOI de Tortosa, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i dimarts i dimecres també de 15.45 a 18.45.

Documentació requerida:
  • DNI, NIE o passaport
  • Documentació oficial per reducció de matrícula, si escau (discapacitat, carnet de família nombrosa, monoparental, etc.). Podeu consultar la informació oficial sobre exempcions i bonificacions de taxes del Departament d’Educació http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/
  •  Certificat acreditatiu de nivell
Altres informacions:
  • L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne. Només es retornarà la matrícula si el curs s’anul·la perquè no s’arriba al mínim d’alumnes.
  • Nombre de places limitades.