Recollida certificats A2, B1, B2 i C1

L’alumnat oficial i  lliure que hagi aprovat l’examen per a l’obtenció dels certificats A2 i B1 pot passar a recollir-los per la Secretaria de l’EOI de 9 a 13.30.Cal que porteu el vostre DNI. Si no podeu recollir el certificat vosaltres mateixos, podeu delegar en una tercera persona, sempre que porti aquesta autorització signada.

L’alumnat oficial i lliure que hagi superat les proves de nivell intermedi B2 o de nivell avançat C1 i C2 ha de sol·licitar el títol corresponent.

Cal abonar les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola i tornar a la Secretaria de l’escola per presentar el justificant de pagament. Llavors l’escola tramita la sol·licitud del títol. El full de sol·licitud del títol segellat per l’escola juntament amb el resguard de pagament serveix a tots els efectes com a Certificat.

Un cop l’escola rep el títol es comunica a la persona interessada per correu postal. S’ha de recollir personalment a la Secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE. També es pot recollir presentant l’ autorització de terceres persones.