Préstec de llibres

NORMATIVA

Actualment el servei de préstec de llibres es fa mitjançant el professorat.

Usuaris del Servei de préstec: Per poder rebre aquest servei, és requisit indispensable ser alumne/a matriculat en l’any lectiu en curs i  haver fet efectiva la totalitat de les taxes i/o preus públics.

Durada i condicions de préstec:

Tot l’alumnat tindrà accés a l’inventari digitalitzat del que disposa el centre consultable en aquests enllaços: anglès i francès.

El servei de préstec es farà a través de l’aula i directament amb el professorat.

La reserva es farà digitalment a través de la missatgeria de moodle de l’aula corresponent.

Cada alumne pot retirar 1 obra durant 2 setmanes. El préstec no tindrà pròrroga si hi ha un altre alumne en espera. La renovació del préstec s’haurà de sol·licitar sempre.

Sancions: La sostracció i/o no retorn del material prestat pot ser constitutiu d’un expedient disciplinari.

Nota: Els llibres no es poden guixar ni subratllar ni marcar ni malmetre. En cas que alguna d’aquestes incidències es produeixi, o bé que es perdi el document deixat en préstec, l’alumne/a és responsable de retornar-ne un exemplar. Per tal de retornar qualsevol document, ho heu de comunicar al vostre professor/a 

 

Els alumnes poden fer suggeriments per a l’adquisició de nous títols en tot moment.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels documents prestats.