Francès

Eiffel Tower-96 (1)

Informació del curs

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens corresponents en modalitat d’horari extensiu: classes de dues hores i quinze minuts en dies alterns (dilluns i dimecres grups A o dimarts i dijous grups B).