Taxes i preus públics

TAXES VIGENTS PER ALS NIVELLS B1, B2.1 I B2.2

Segons l’ORDRE EDU/114/2021 l’aportació complementària dels 30€ és obligatòria i està subjecta a bonificacions o exempcions. L’import de l’aportació està inclòs en el preus següents:

MATRÍCULA ORDINÀRIA

BONIFICACIÓ 50%

1a MATRÍCULA

327,60 €

163,80 €

2a MATRÍCULA

(1 REPETICIÓ)

425,90 €

212,95 €

3a MATRÍCULA

(2 REPETICIONS)

589,70 €

294,85 €

Consulteu els supòsits de bonificació i exempció de taxes al web del Departament d’Educació.


 

PREUS PÚBLICS VIGENTS PER ALS NIVELLS A1, A2, C1.

Segons l’ORDRE EDU/114/2021 l’aportació complementària dels 30€ és obligatòria i està subjecta a bonificacions o exempcions. L’import de l’aportació està inclòs en el preus següents:

MATRÍCULA ORDINÀRIA

BONIFICACIÓ 50 %

1a MATRÍCULA

305,00 €

152,50 €

2a MATRÍCULA

(1 REPETICIÓ)

396,50 €

198,25 €

3a MATRÍCULA

(2 REPETICIONS)

549,00 €

274,50 €

Consulteu els supòsits de bonificació i exempció de preus públics al web del Departament d’Educació.


TAXES PER A L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS
TÍTOL TAXA ORDINÀRIA TAXA BONIFICADA(*)
CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 78 € 39 €
CERTIFICAT DE C1 o C2 78 € 39 €
EXPEDICIÓ DE DUPLICATS 17,25€ NO HI HA BONIFICACIÓ

(*) CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA (GENERAL) I MONOPARENTAL (GENERAL O ESPECIAL)

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes.

Els alumnes que demanin trasllat  d’una EOI de l’Estat espanyol hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. Els que procedeixin d’una altra EOI de Catalunya no pagaran cap taxa.