Programa “FP and EOI Together”

Què és FP & EOI TOGETHER?

El Projecte FP & EOI Together és una iniciativa de la Direcció General de Formació Professional que us proposa continuar una col·laboració entre centres de formació professionals, esportius i escoles d’art amb les EOIs d’un mateix territori per desenvolupar un projecte de forma conjunta.

   Objectius

  • Millorar les competències comunicatives en llengües estrangeres de l’alumnat d’FP a fi d’ajudar-los en la seva inserció laboral.
  • Potenciar les col·laboracions entre el centres educatius implicats.
  • Difondre les ofertes formatives dels centres d’FP, esportius i escoles d’art i les EOIs.
  • Promoure la participació en projectes de mobilitat en l’alumnat d’FP.

 

Participants

El programa està obert a qualsevol Institut d’FP, Escola d’Art o Superior Artística i Escola Oficial d’Idiomes del Departament d’Educació.