Càrrecs de coordinació

CAPS DE DEPARTAMENT D’IDIOMA

DEPARTAMENT
NOM I COGNOM
Anglès Javier Gimeno
Francès Alexia Pedrerol

COORDINACIONS

COORDINACIÓ
NOM I COGNOM
GPS Alexia Pedrerol
Coordinadora Digital Olga Buj
Coordinadora Lingüística Olga Buj
Coordinadora de Riscos Laborals Ana Maria Nieto
Coordinadora de coeducació, convivència i benestar (COCOBE)
Ana Maria Nieto