Candidats lliures

CONVOCATÒRIA ORDINARIA

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària aquí.


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Anglès:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Català:

  • Nivell avançat C2 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària aquí.