Cursos Oficials

L’EOI de Salou imparteix estudis d’anglès (fins a C1) i francès (fins a B1)  en dos modalitats: cursos ordinaris i cursos semipresencials.

GRUPS ordinaris (anglès i francès). Dues sessions a la setmana de 2,15 h.

L’EOI de Salou imparteix els curs oficials ordinaris en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

GRUPS Semipresencials (anglès). Una sessió PRESENCIAL a la setmana de 2,15 h . La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle o llibre digital. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica.

  • Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia.
  • No saps si t’anirà bé la modalitat de semipresencials? Respon a aquestes preguntes:
  • Et resulta complicat venir a l’escola dos cops per setmana?
  • Tens capacitat d’organització?
  • Tens accés a un ordinador amb connexió a Internet?
  • Si la teva resposta a aquestes preguntes és SÍ, no ho dubtis, aquesta és la teva modalitat!

La matrícula oficial cobreix el dret a assistir a les classes i les taxes d’examen corresponent.

HORARI DE CLASSE

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre en les següents franges horàries:

  • 16h a 18.15h
  • 18.30h a 20.45h

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL 

Cursos i grups per idioma i nivell

NIVELL BÀSIC                 NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2
NIVELL AVANÇAT
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma Grups per nivells  
Anglès 1 2 2 2 (inclou 1 semi presencial) 2 (inclou 1 semi presencial) 1 (semipresencial)
Francès 2 1 1