Anglès

Big Ben-96

Informació del curs

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens corresponents en modalitat d’horari extensiu : classes de dues hores i quinze minuts en dies alterns (dilluns i dimecres grups A o dimarts i dijous grups B) i cursos semipresencials de B2.1, B2.2, C1, d’una sessió presencial a la setmana i feina online a casa.