Programa de certificació de llengües estrangeres

Proves ordinàries d’alumnes del Programa de Certificació de llengües estrangeres (centres educatius)

Finalitat
La finalitat d’aquest programa és fomentar, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres educatius participants, la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Objectius específics
Els objectius específics del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, són els següents:

a) Impulsar i facilitar la certificació de la competència lingüística en llengua estrangera dels alumnes de determinats ensenyaments.
b) Estimular la motivació i el rendiment de l’alumnat en les matèries de llengües estrangeres, amb accions en els diversos ensenyaments implicats i programades en el marc del projecte educatiu de centre i concretades a la programació general anual.
c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i les escoles oficials d’idiomes.

Oferta de nivells i idiomes
L’oferta de nivells i d’idiomes serà la següent:

  • Nivell intermedi B1 idiomes alemany, anglès, àrab, francès, italià i xinès.
  • Nivell intermedi B2 idiomes alemany, anglès, àrab, francès, italià i xinès.

Els centres són els encarregats d’inscriure el seu alumnat per mitjà de l’aplicació que posa a disposició el Departament d’Educació.

Per a més informació, podeu consultar la RESOLUCIÓ clicant AQUÍ.

Cal portar el DNI del candidat el dia de la prova.

L’EOI de Salou és el centre de referència de l’Instituts Jaume I (Salou) des del curs 2018-19  i de l’Institut Berenguer d’Entença (Hospitalet de l’Infant) des del curs 2019-20.

Resultats de les proves

Podeu consultar els resultats clicant AQUÍ.